Czech / Česky English Deutch

O nás

jsou největší opravnou železničních kolejových vozidel  v České republice s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1847. Naše firma prošla velkým technologickým vývojem a naší snahou je toto narůstající tempo udržet. V současnosti investujeme nemalé prostředky do zmodernizování a rozšíření výroby a to v oblasti povrchové úpravy, strojírenské produkce a technologie pro opravy železničních kolejových vozidel.  Naše vývojové a konstrukční oddělení je schopno zpracovat výkresovou dokumentaci dle požadavků zákazníků a dále zajistit u prototypů vozů schválení Drážním úřadem. Každoročně představujeme modernizovaný nebo zcela nový typ železničního nákladního vozu.  

Společnost Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., se sídlem Na Valše 237/21, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ : 46581979, jako provozovatel vlečky, tímto sděluje dle ust. § 22a, odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v účinném znění (ZoD), že tato vlečka je „veřejně nepřístupná“ a to z důvodu dle ust. § 22a, odst. 1, písm. b) ZoD, neboť slouží výhradněpotřebě svého vlastníka. Název vlečky : Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., číslo úředního povolení ÚP/2017/0706-7, vydané Drážním úřadem v Praze.

HISTORIE

Historie Ostravských opraven a strojíren, s.r.o. spadá již do18.století. S příchodem severní dráhy císaře Ferdinanda na Moravu byla v Ostravě Přívoze dne 1. května 1847 otevřena železniční stanice a zároveň s ní dány do provozu Dílny pro opravy železničních kolejových vozidel. Dílny byly zaměřeny nejenom na opravy nákladních a osobních vozů ale také na lokomotivy a výrobu náhradních dílů. Ve válečném období dokonce i na opravy letadel. Za dlouhou dobu své existence prošly Dílny organizačním a po technické stránce významným vývojem. Změny ekonomických poměrů po roce 1989 vyústily v privatizaci všech železničních opraven a tím v roce 1992 vznikly 1.9.1992 Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.

 

SOUČASTNOST

Firma je všestranně vybavena moderním technologickým zařízením, obsluhovaným kvalifikovaným personálem, který čítá cca 500 zaměstnanců. Tímto se řadíme k stabilním zaměstnavatelům v Moravskoslezském kraji.  Hlavním výrobním programem naší firmy jsou opravy, rekonstrukce, modernizace a výroba nových železničních kolejových vozidel. Výroba, opravy a renovace náhradních dílů a konstrukčních celků. Zakázková strojní výroba. Veškeré práce jsou prováděny nejen v souladu s předpisy a normami závaznými pro ČR, ale také TSI, vyhláškami UIC a dalšími normami EU.