O nás

Jsme největší opravnou železničních kolejových vozidel  v České republice s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1847.
Naše firma prošla velkým technologickým vývojem a naší snahou je toto narůstající tempo udržet.
V současnosti investujeme nemalé prostředky do zmodernizování a rozšíření výroby a to v oblasti povrchové úpravy, strojírenské produkce a technologie pro opravy železničních kolejových vozidel.

Naše vývojové a konstrukční oddělení je schopno zpracovat výkresovou dokumentaci dle požadavků zákazníků a dále zajistit u prototypů vozů schválení Drážním úřadem. Každoročně představujeme modernizovaný nebo zcela nový typ železničního nákladního vozu.

Současnost

Společnost je vybavena moderními technologickými zařízeními, která jsou provozována vysoce kvalifikovaným personálem. 
S přibližně 500 zaměstnanci je společnost významným zaměstnavatelem v regionu. 
Hlavním výrobním programem naší společnosti je oprava, rekonstrukce, modernizace a nová výstavba železničních vagónů, mezi další aktivity patří výroba, opravy a obnova náhradních dílů a stavebních skupin a individuální výroba dílů dle požadavků zákazníka. 
Veškeré práce jsou prováděny nejen v souladu s předpisy a normami platnými v České republice, ale také v souladu s rozhodnutími Komise o TSI, vyhláškami UIC a dalšími normami EU.

Historie

Historie naší společnosti, začíná v 19. století. 
V roce 1847 založila severní železniční trať císaře Ferdinada opravárenské práce pro železniční vagóny v Ostravě. 
Továrny prováděly nejen opravy nákladních a osobních automobilů, ale také opravy lokomotiv a výrobu náhradních dílů.
V letech 1939 až 1945 byly dílny pod vojenskou správou a dokonce zde byly opraveny i letadla. 
V letech po druhé světové válce se továrny zaměřovaly hlavně na konstrukci a opravy nákladních automobilů. 
Politické změny v roce 1989 způsobily privatizaci mnoha železničních opraven v České republice a 1. září 1992 byla založena společnost
Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.

DILNY4A