Výrobní program

Předmětem modernizací a rekonstrukcí, je přizpůsobení železničních vozů starší konstrukce na nové požadavky bezpečnosti a rychlosti vyplývající z mezinárodních předpisů, evropských norem, požadavků TSI, přepravních nároků definovaných zákazníkem a kulturou cestování.V této oblasti máme bohaté zkušenosti a uplatňujeme při tom vlastní projekční a realizační kapacity.

Vzhledem ke stáří a technickému stavu vozového parku žkv, se snažíme vyhovět potřebám zákazníků a snížit tak náklady na provoz a údržbu železničních kolejových vozidel, umožnit rychlejší nakládku a vykládku a samozřejmě vyhovět všem požadavkům rozhodnutí komise Evropské Unie o Technické specifikaci pro interoperabilitu.

Hlavní výrobní program tvoří opravy železničních nákladních vozů běžné i speciální konstrukce. Realizujeme všechny požadované druhy a rozsahy periodických i neperiodických oprav vozů podle příslušných závazných opravárenských předpisů zařaditelské železniční správy. Technologická organizace oprav vozů má pásový charakter. Strojní a technologické vybavení umožňuje komplexně zabezpečit i specifické požadavky zákazníků v oblasti povrchových úprav (tryskání,čištění a nátěry), disagnu atd.

Demontované díly nákladních vozů jsou zařazovány do soustředěných oprav v opravných linkách s moderními technologickými zařízeními pro diagnostiku, opravu a zkoušení. Tyto technologické linky jsou k dispozici pro konstrukční díly z opravovaných vozů v OOS, s.r.o. Ostrava i pro potřeby jiných zákazníků a vytváří s opravnými pásy vozů komplex moderní opravárenské firmy. V této oblasti jsme zaměřeni především na podvozky, brzdové přístroje, nárazníky, pružnice, ložiskové skříně a ložiska, kompletní opravu dvojkolí.