Talls, typ 9-401.8

Čtyřnápravový výsypný vůz na přepravu sypkých hmot, vyžadujících ke své přepravě krytý prostor. Způsob vyprazdňování ručně nebo pneumaticky, bočními výsypnými klapkami, který vznikl modernizací vozu řady Falls 54.sk.

Hmotnost prázdného vozu 28,1 t
Hmotnost loženého vozu 80 t
Světlost násypného otvoru 1 200 x 11 240 mm
Ložný objem 63,2 m3
Délka vozu přes nárazníky 13 524 mm
Rozchod 1 435 mm
Obrys vozu UIC 505-1
Maximální rychlost loženého vozu 100 km/h
Maximální hmotnost na nápravu 20 t
Typ podvozků Y 25 Rs (alt. Y25 CsB)
Dvojkolí 920 mm
Nárazníky s kroužkovou zpruhou 30 kJ
Tlaková brzda DAKO-CV1 – D16\“ DAKO GP (A)
Vůz vyhovuje provozu v režimu \“S\“
Úpravou konstrukce lze dosáhnout max. ložný objem 69,8 m3