Výroba nových železničních kolejových vozů

Vzhledem ke stáří a technickému stavu vozového parku žkv se snažíme vyhovět potřebám zákazníků a snížit tak náklady na provoz a údržbu železničních kolejových vozidel, umožnit rychlejší nakládku a vykládku a samozřejmě vyhovět všem požadavkům rozhodnutí komise Evropské Unie o Technické specifikaci pro interoperabilitu.