Zaes 51.sk., typ 9-343.7

Čtyřnápravový cisternový vůz pro přepravu nebezpečných věcí dle předpisu RID, kód cisterny L 1,5 BN. Způsob vyprazdňování: středovou výpustí PREUSSAG CB DN 100, s mechanicko-hydraulicky ovládaným odvzdušňovacím ventilem PREUSSAG, typ EA15/1-4DN 100 a koncovými kulovými kohouty DN 100 dle ON 13 6710.

Hmotnost prázdného vozu 28 t
Hmotnost loženého vozu 80 t
Ložná hmotnost 51 t
Výška vyprazdňovacího hrdla od TK 560 mm
Výška plnícího hrdla od TK 4 105 mm
Objem kotle 61 300 l
Obrys vozu UIC 505-1 VE
Kód cisterny dle předpisu RID L 1,5 BN
Tloušťka izolace 100 mm
Maximální hmotnost na nápravu 20 t
Typ podvozků Y25 Cs (alt. Y25 Rs)
Výhřevná plocha parního vytápěcího systému 50 m2
Maximální teplota přepravovaných věcí 100 oC