Modernizace a rekonstrukce železničních kolejových vozidel

Účelem modernizace a přestavby je přizpůsobit starší železniční vozy novým požadavkům na bezpečnost a rychlost, které vyplývají z mezinárodních předpisů, evropských norem, požadavků TSI a požadavků zákazníků. Provádíme jak návrh, tak výrobu modernizovaných nebo přestavěných vozů.
V této oblasti máme bohaté zkušenosti.